Bij een verkeersongeval

Bezorg ons zo snel mogelijk

  • Het ingevulde Europees aanrijdingsformulier
  • Het nummer van het proces-verbaal
  • Een kopie van je verklaring aan de politie
Kwetsuren?
  • Raadpleeg een arts
  • Ben je niet naar de spoeddienst geweest, ga dan naar je huisarts
  • Bewaar de medische attesten, maak een kopie van alle dokters- en apothekersrekeningen en een overzicht van alle kosten
  • Kreeg je het ongeval op weg van en naar het werk, breng dan je werkgever op de hoogte
Word je gedagvaard voor de politierechtbank?

Bezorg ons

  • Een kopie van de dagvaarding
  • Naam en adres van je advocaat, als je al weet welke advocaat je wilt
  • Kopie van de vaststelling van overtreding (die ontvang je per post na de overtreding)